• 2022 – nu: Onderzoeker mariene ecologie, Wageningen Marine Research, Den Helder.
  Bij Wageningen Marine Research werk ik als marien ecologisch onderzoeker aan verschillende onderwerpen. Ik ben gespecialiseerd in zoöplankton en hun ecologie en hun rol in voedselwebben, van kleine larven tot grote kwallen, maar werk ook aan het grotere geheel door onderzoek te doen naar de cumulatieve impact van menselijke activiteiten en hun stressoren op ecosystemen zoals de Noordzee en de Waddenzee.
 • 2020 – 2022:  Onderzoeker (post-doc), Koninklijk NIOZ, Yerseke
  Gewerkt aan een project waarbij we imaging en machine learning technieken gaan toepassen voor monitoring en onderzoek van zoöplankton. Hiervoor heb ik tests uitgevoerd met een onderwater microscoop in Grevelingen, Oosterschelde en Noordzee.
 • 2016– 2020:  Onderzoeker (post-doc), Koninklijk NIOZ, Texel
  Onderzoeken van de invloed van de REDstack Blue Energy installatie op organismen en vice versa.
 • 2015– 2017: Onderzoeker visserij, Good Fish Foundation, Veenendaal
  Uitvoeren diverse projecten gericht op promotie van duurzame vis(serij). Ontwikkelen, vernieuwen en bijhouden van de VISwijzer website en iOS en Android apps. Beoordelen van vis en visproducten op duurzaamheid voor diverse partners.
 • 2010–2014 Promovendus, Koninklijk NIOZ, Texel
  Vier jaar onderzoek aan voorkomen, soortensamenstelling, seizoenspatronen en lange-termijn veranderingen in populaties van kwalachtigen in de Nederlandse kustwateren. Kwantificeren en kwalificeren van de invloed van kwalachtigen op de structuur en het functioneren van ecosystemen. Tijdens dit onderzoek vond ik dat een invasieve soort Amerikaanse ribkwal nu de meest algemene kwalachtige van Nederland is en mogelijk een bedreiging kan vormen voor inheemse dierlijk plankton etende (vis-)soorten. Met experimenten onderzocht ik het voortplanten van deze ribkwal onder verschillende omstandigheden. Verder toonde ik aan dat de seizoenspatronen van veel soorten onder invloed van klimaatverandering zijn veranderd.
  Promotor: Prof. Dr. Theunis Piersma, Rijksuniversiteit Groningen.
  Co-promotoren: Dr. Ir. Henk van der Veer, NIOZ en Dr. Victor Langenberg, Deltares.
 • 2009–2010: Onderzoeksassistent, Koninklijk NIOZ, Texel
  Uitvoeren van veld- en labwerk; monsters nemen en determineren voor het monitoren van dierlijk plankton en bodemdieren (benthos) in de Waddenzee. Projecten: SIBES (NIOZ/NAM) en PRODUS (Rijkswaterstaat)
 • 2009: MSc onderzoeksproject, Koninklijk NIOZ, Texel
  In kaart brengen soorten samenstelling en seizoenspatronen van kwalachtigen in de westelijke Waddenzee door middel van wekelijkse bemonstering vanaf onderzoeksschepen. Hoofddoel van het project was het onderzoeken van de verspreiding van de invasieve Amerikaanse ribkwal Mnemiopsis leidyi in de Waddenzee. Tijdens deze stage heb ik deelgenomen aan 6 5-daagse onderzoekscruises voor NIOZ project NWO-ZKO project “Structure and trophic functioning of Wadden Sea fish fauna”.
  Begeleider: Dr. Ir. Henk van der Veer.
 • 2008: Onderzoeksassistent, University of British Columbia, Olhão, Portugal
  Voor Project Seahorse duikend onderzoek naar verspreiding en ecologie van zeepaardjes. Onderwater transecten, meten en merken van zeepaardjes in het Ria Formosa natuurgebied, zuid-Portugal. Begeleider: Dr. Iain Caldwell
 • 2007–2008:  MSc onderzoeksproject, Wageningen IMARES, IJmuiden
  Onderzoek gedaan naar visserij-geinduceerde evolutie bij schol. Hiervoor nam ik monsters van bijvangst van viskotters en op vaartochten voor ICES IBTS en BTS surveys op de Noordzee. De resultaten kon ik presenteren op het International Flatfish Symposium in Sesimbra, Portugal in 2008 en publiceren.
  Begeleider: Prof. Dr. Adriaan Rijnsdorp.