Ervaring
 • 2016– nu:  Onderzoeker (post-doc), Koninklijk NIOZ, Texel
  Onderzoeken van de invloed van de REDstack Blue Energy installatie op organismen en vice versa.
 • 2015– 2017: Onderzoeker visserij, Good Fish Foundation, Veenendaal
  Uitvoeren diverse projecten gericht op promotie van duurzame vis(serij). Ontwikkelen, vernieuwen en bijhouden van de VISwijzer website en iOS en Android apps. Beoordelen van vis en visproducten op duurzaamheid voor diverse partners.
 • 2010–2014 Promovendus, Koninklijk NIOZ, Texel
  Vier jaar onderzoek aan voorkomen, soortensamenstelling, seizoenspatronen en lange-termijn veranderingen in populaties van kwalachtigen in de Nederlandse kustwateren. Kwantificeren en kwalificeren van de invloed van kwalachtigen op de structuur en het functioneren van ecosystemen. Tijdens dit onderzoek vond ik dat een invasieve soort Amerikaanse ribkwal nu de meest algemene kwalachtige van Nederland is en mogelijk een bedreiging kan vormen voor inheemse dierlijk plankton etende (vis-)soorten. Met experimenten onderzocht ik het voortplanten van deze ribkwal onder verschillende omstandigheden. Verder toonde ik aan dat de seizoenspatronen van veel soorten onder invloed van klimaatverandering zijn veranderd.
  Promotor: Prof. Dr. Theunis Piersma, Rijksuniversiteit Groningen.
  Co-promotoren: Dr. Ir. Henk van der Veer, NIOZ en Dr. Victor Langenberg, Deltares.
 • 2009–2010: Onderzoeksassistent, Koninklijk NIOZ, Texel
  Uitvoeren van veld- en labwerk; monsters nemen en determineren voor het monitoren van dierlijk plankton en bodemdieren (benthos) in de Waddenzee. Projecten: SIBES (NIOZ/NAM) en PRODUS (Rijkswaterstaat)
 • 2009: MSc onderzoeksproject, Koninklijk NIOZ, Texel
  In kaart brengen soorten samenstelling en seizoenspatronen van kwalachtigen in de westelijke Waddenzee door middel van wekelijkse bemonstering vanaf onderzoeksschepen. Hoofddoel van het project was het onderzoeken van de verspreiding van de invasieve Amerikaanse ribkwal Mnemiopsis leidyi in de Waddenzee. Tijdens deze stage heb ik deelgenomen aan 6 5-daagse onderzoekscruises voor NIOZ project NWO-ZKO project “Structure and trophic functioning of Wadden Sea fish fauna”.
  Begeleider: Dr. Ir. Henk van der Veer. Cijfer: 8
 • 2008: Onderzoeksassistent, University of British Columbia, Olhão, Portugal
  Voor Project Seahorse duikend onderzoek naar verspreiding en ecologie van zeepaardjes. Onderwater transecten, meten en merken van zeepaardjes in het Ria Formosa natuurgebied, zuid-Portugal. Begeleider: Dr. Iain Caldwell
 • 2007–2008:  MSc onderzoeksproject, Wageningen IMARES, IJmuiden
  Onderzoek gedaan naar visserij-geinduceerde evolutie bij schol. Hiervoor nam ik monsters van bijvangst van viskotters en op vaartochten voor ICES IBTS en BTS surveys op de Noordzee. De resultaten kon ik presenteren op het International Flatfish Symposium in Sesimbra, Portugal in 2008 en publiceren.
  Begeleider: Prof. Dr. Adriaan Rijnsdorp. Cijfer: 8
Opleiding
 • 2010–2016: PhD. Mariene Ecologie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
  Over voorkomen, soortensamenstelling, seizoenspatronen en lange-termijn veranderingen in populaties van kwalachtigen in de Nederlandse kustwateren. Met een focus op de veranderingen na de introductie van de invasieve Amerikaanse ribkwal Mnemiopsis leidyi.
 • 2007–2010 MSc. Mariene Biologie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
  MSc thesis over match-mismatch processen (overlap van voorkomen van predatoren en prooidieren) in de Waddenzee.
 • 2004–2007 BSc. Biologie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
  Specialisatie Mariene Biologie
 • 1998–2004 VWO, Stedelijk Daltoncollege, Zutphen.
  profiel Natuur en Gezondheid
Vaardigheden

Computer

 • Zeer ervaren:
  • R: Analyseren en visualiseren van data, onder andere de packages DPLYR en GGPLOT2
  • Microsoft Office: Access, Excel, Word, Powerpoint
 • Ervaren
  • LaTeX: schrijven en opmaken van manuscripten
  • QGIS Geographical Information System: maken van kaarten
  • WordPress Content Management System
 • Basiskennis
  • Office 365 cloudservice admin
  • Adobe Illustrator/Inkscape
  • Adobe Photoshop
  • GNU Octave/Matlab

Talen

 • Nederlands: moedertaal
 • Engels: vloeiend spreken en schrijven
 • Duits: Basiskennis
 • Frans: Basiskennis

Analytisch
Cursussen gevolgd tijdens mij promotieonderzoek:

 • Introduction, GLM and GAM in R, Highland Statistics
 • Mixed modeling, Highland Statistics
 • Zero-inflated models and Bayesian statistics, Highland Statistics
 • Geographical analysis with QGIS, linfiniti
 • Dynamic Energy Budgets, VU University
 • Statistical Aspects of Sampling, Wageningen UR
 • Impact of gelatinous zooplankton on pelagic food webs, University of Gothenburg

Soortenkennis
Goede taxonomische kennis van:

 • Waddenzee macrobenthos
 • meso- macro- en megaplankton van het Nederlandse kustgebied
 • visfauna in het Nederlandse kustgebied
Certificaten

Sportduiken:

 • CMAS 1* duikinstructeur (PADI Assistant Instructor equivalent) sinds 2007
 • CMAS 3* duikbrevet (PADI Dive Master equivalent) sinds 2006

Ik heb ongeveer 500 SCUBA duiken gemaakt, vooral in Nederland (Noordzee, Waddenzee, Zeeland, binnenwater), verder ook in Frankrijk, Engeland en Egypte.

Overig:

 • Survival at Sea STCW 95
 • Rijbewijs B
 • Klein Vaarbewijs II
Vrijwilligerswerk

2007: Bestuurslid, Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie, Amsterdam

2002–2011: excursie- en (zomer)kamp leider, Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie, Amsterdam
100+ weekend- en zomerkampen mede-georganiseerd als:

 • Excursieleider
  • strand
  • vogels
  • vlinders
  • libellen
 • Technische leider
 • Penningmeester
 • Kok

2007–2009: Cursusleider, Stichting Onderwaterbiologie, Groningen
Organiseren van introductiecursussen zeebiologie voor duikers en duikverenigingen in Zeeland. Lezingen, duiken en practica waar we de deelnemers zeedieren van dichtbij laten zien

2005–2009: Diverse functies, Groninger Biologen Duik Vereniging Calamari, Groningen
Tijdens mijn studie in Groningen heb ik mij ingezet voor GBD Calamari bij het organiseren van duikweekenden en het geven van theorie en praktijk instructie.
Functies:

 • Bestuurslid 2005–2007
 • Instructeur
 • Cursusleider

2004–2005: Redacteur, Vrije Vogels, Zeist
Schrijven en redigeren van stukken voor het jeugdtijdschrift van Vogelbescherming Nederland